De Haëlla Stichting steunt

PROJECTEN OP EEN VIERTAL GEBIEDEN

Geloof en Samenleving

Geloof-en-Samenleving

Heeft u het ideaal om verschillende geloven te verbinden, verschillende culturen te verenigen, of onderling respect te vergroten? Wilt u iets doen om een geloofsboodschap of -traditie te vernieuwen of te verbreden?
Haëlla kan helpen als uw project respect heeft voor mensen die anders leven, denken of geloven. Als u dialoog belangrijk vindt en toekomst ziet in de multiculturele samenleving.

Vrede en Mensenrechten

Vrede-en-Mensenrechten

Is vrede op de wereld uw ideaal? Wilt u een betere verstandhouding tussen de volkeren bevorderen? Wilt u opkomen voor de mensenrechten door schendingen van mensenrechten aan de orde te stellen en vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid te vergroten? Wilt u mensen bewust maken en inzicht geven in de verschillende kanten van een conflict?
Haëlla kan helpen als uw project vreedzaam en respectvol is.

Samenleven in Nederland

Achterstand-in-Nederland

Is een rechtvaardige samenleving uw ideaal? Wilt u iets doen om (groepen) mensen te helpen die het in Nederland extra moeilijk hebben? Wilt u mensen helpen om de regie over hun leven of hun vrijheid terug te krijgen, zoals vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, verkrachting of geweld, vluchtelingen en asielzoekers, mensen zonder papieren, daklozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden. Ook kan het gaan om mensen die met armoede te maken hebben of mensen die tot een minderheid horen. Voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede hebben wij budget beschikbaar dankzij steun van fondsen waar wij mee samenwerken.
Haëlla kan helpen als uw project gericht is op een groep kwetsbare mensen; niét op de verbetering van het leven van één persoon.

Milieu en Duurzaamheid

Milieu-en-Duurzaamheid

Is het uw ideaal om onze aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden? Heeft u een concreet plan om iets te doen voor een schoner milieu? In Nederland of het buitenland? Heeft u een goed idee om mensen te motiveren om hun gedrag te veranderen? Wilt u kinderen en jongeren voorlichten over milieu en klimaat en bewust maken van kansen, gevaren en hun eigen mogelijkheden?
Haëlla kan helpen als u medestanders heeft om uw duurzame ideaal te bereiken.