samenwerkingen

Nel Voltelen Fonds – opleidingsfonds voor vrouwen

Doelstelling

Het Nel Voltelen Fonds heeft als doelstelling Nederlandse vrouwen financiële steun te bieden, die niet in de gelegenheid zijn een cursus of beroepsopleiding te volgen om hun mogelijkheden en talenten te stimuleren en te ontwikkelen, met name in het kader van de veranderende samenleving.

Voorwaarden:

Iemand kan in aanmerking komen als zij gemotiveerd is om dit te doen, maar door omstandigheden zoals ziekte, scheiding, handicap, geen werk, partner verlies, arbeidssituatie, problemen met kinderen, niet in de gelegenheid is deze te bekostigen. Ook dient er sprake te zijn van een zekere noodzaak de opleiding te volgen. De voorkeur gaat uit naar aanvragen binnen een “oecumenische setting” zoals een diaconie.

U kunt uw aanvraag indienen drie maanden vóór aanvang van uw opleiding / cursus.

Criteria

  • De bijdrage is bestemd voor opleidingskosten (niet voor levensonderhoud)
  • De bijscholingscursus /opleiding vindt plaats in Nederland
  • De aanvraag betreft geen gestructureerde bijdrage
  • Een verzoek kan ingediend worden via een persoonlijke brief (maximaal 1 A4) waarin u uw motivatie en aanleiding tot het volgen van een cursus/ opleiding toelicht.

Procedure:

  • U dient uw aanvraag in via deze link: Aanvraag indienen
  • U kunt daar uw persoonlijke brief uploaden en overige gevraagde documenten.
  • Uw aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie van het Nel Voltelen Fonds. Binnen 3 maanden na ontvangst kunt u een reactie verwachten.

 

Het Fonds is vernoemd naar het geslacht Voltelen met als naam “Nel Voltelen Fonds”. In de uitspraak van de familienaam Voltelen ligt de nadruk op de laatste lettergreep Voltelén.

De eerste gegevens over het predikantengeslacht Voltelen dateren van ca. 1580. Het geslacht Voltelen (of Volten door een foute opgave) is ondermeer gekenmerkt door predikanten, schouten en schepenen, burgemeesters, notarissen (o.a. in Lochem) en medici . Opmerkelijk is dat vanaf 1850 de “toga verwisseld werd voor het zwaard”. Op 10 mei 1940 sneuvelt de laatste telg Willem Voltelen, Kapitein Infanterie, zonder stamhouder. Zijn oudste dochter Nelly Henriëtte, nam het initiatief tot het Nel Voltelen Fonds. Het familiewapen is één van de oudste Nederlandse familiewapens.

Bron: ”De Nederlandsche Leeuw”, maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde, 1940