samenwerkingen

Nel Voltelen Fonds – studiefonds voor vrouwen

Doelstelling

Het Nel Voltelen Fonds heeft als doelstelling Nederlandse vrouwen financiële steun te bieden, die niet in de gelegenheid zijn een bijscholing of (vervolg) opleiding te volgen om hun mogelijkheden en talenten te stimuleren en te ontwikkelen, met name in het kader van de veranderende samenleving.

Voorwaarden

Iemand kan in aanmerking komen als zij gemotiveerd is om dit te doen, maar door omstandigheden zoals ziekte, scheiding, handicap, geen werk, partner verlies, arbeidssituatie, problemen met kinderen of onvoldoende opleiding, niet in de gelegenheid is deze te bekostigen. De voorkeur gaat uit naar aanvragen binnen een “oecumenische setting” zoals een diaconie.

Criteria

  • Een verzoek kan worden ingediend via een persoonlijke brief met ingevuld Aanvraagformulier Nel Voltelen Fonds
  • De bijdrage is bestemd voor studiekosten (niet voor levensonderhoud)
  • De bijscholingscursus /opleiding vindt plaats in Nederland
  • De aanvraag betreft geen gestructureerde bijdrage
  • U stuurt uw verzoek per e-mail naar info@haella.nl

Procedure: Uw aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie.

 

Het Fonds is vernoemd naar het geslacht Voltelen met als naam “Nel Voltelen Fonds”. In de uitspraak van de familienaam Voltelen ligt de nadruk op de laatste lettergreep Voltelén.

De eerste gegevens over het predikantengeslacht Voltelen dateren van ca. 1580. Het geslacht Voltelen (of Volten door een foute opgave) is ondermeer gekenmerkt door predikanten, schouten en schepenen, burgemeesters, notarissen (o.a. in Lochem) en medici . Opmerkelijk is dat vanaf 1850 de “toga verwisseld werd voor het zwaard”. Op 10 mei 1940 sneuvelt de laatste telg Willem Voltelen, Kapitein Infanterie, zonder stamhouder. Zijn oudste dochter Nelly Henriëtte, nam het initiatief tot het Nel Voltelen Fonds. Het familiewapen is één van de oudste Nederlandse familiewapens.

Bron: ”De Nederlandsche Leeuw”, maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde, 1940