samenwerkingen

H. Hartstra Stichting

De doelstelling van de stichting is: het verlenen van geldelijke steun aan:
• instellingen en personen die opkomen voor “the lone, the last, the lost and the least” in de maatschappij;
• de Remonstrantse Broederschap;
• armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs;
• Amnesty International of soortgelijke instellingen’

Bestuurssamenstelling

Mevrouw I. Oort, voorzitter
Mevrouw J.J. van Gijssel-Boxem, secretaris
De heer O. Bordes, penningmeester
De heer J.C. Wery, bestuurslid
De heer B. van Etten, bestuurslid

Verkort beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op de verwezenlijking van haar doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na ontbinding en vereffening moet worden besteed overeenkomstig de doelstelling. De stichting werft geen gelden.

Historie

De H. Hartstra Stichting is in 1952 opgericht door de heer H. Hartstra en zijn echtgenote mw. H.R. Hartstra-Loeff. De heer Hartstra was internist en directeur van het ziekenhuis in Hengelo(o). Na dertig jaren een sluimerend bestaan te hebben gevoerd is de Stichting in 1982 nieuw leven ingeblazen.

In 1999 is de stichting in contact gekomen met de Haëlla Stichting, met wie sindsdien een goede samenwerking bestaat. Aanvragen voor geldelijke steun worden vaak behandeld door het bureau van de Haëlla Stichting. De H. Hartstra Stichting volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Begroting 2018

De samenwerking met de Haëlla Stichting wordt van jaar tot jaar beoordeeld en besloten is deze dit jaar voort te zetten. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2018 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als in 2017.

Financiële verantwoording/ activiteiten

De stichting besteedt circa € 120.000 per jaar aan de vervulling van de doelstelling, waarvan circa de helft rechtstreeks wordt uitgekeerd en de andere helft via de Haëlla Stichting wordt besteed. Rechtstreeks worden jaarlijks giften gedaan aan de St. War Trauma Foundation (voor een project van coaching in Sudan), Amnesty International (voor proceswaarneming in Turkije), de Peace Brigade, Stichting Hakuna Matata te Enschede (onderwijs en armoedebestrijding) en vele andere instellingen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in de uitoefening van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De H. Hartstra Stichting heeft geen personeel in dienst.
RSIN: 800676956
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

Jaarrekeningen

2014_jaarrekening_Heemfonds
2
017: Jaarrekening H. Hartstra Stichting
2016: Jaarrekening H. Hartstra Stichting
2015: Jaarrekening H. Hartstra Stichting