samenwerkingen

H. Hartstra Stichting

De doelstelling van de stichting is het verlenen van geldelijke steun aan:
• instellingen en personen die opkomen voor “the lone, the last, the lost and the least” in de maatschappij;
• de Remonstrantse Broederschap;
• armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs;
• Amnesty International of soortgelijke instellingen’

Bestuurssamenstelling

Mevrouw I. Oort, voorzitter
Mevrouw J.J. van Gijssel-Boxem, secretaris
De heer O. Bordes, penningmeester
Mevrouw T. Wery – van Zoelen, bestuurslid
De heer B. van Etten, bestuurslid

Verkort beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op de verwezenlijking van haar doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na ontbinding en vereffening moet worden besteed overeenkomstig de doelstelling. De stichting werft geen gelden.

Historie

De H. Hartstra Stichting is in 1952 opgericht door de heer H. Hartstra en zijn echtgenote mw. H.R. Hartstra-Loeff. De heer Hartstra was internist en directeur van het ziekenhuis in Hengelo(o). Na dertig jaren een sluimerend bestaan te hebben gevoerd is de Stichting in 1982 nieuw leven ingeblazen.

In 1999 is de stichting in contact gekomen met de Haëlla Stichting, met wie sindsdien een goede samenwerking bestaat. Aanvragen voor geldelijke steun worden vaak behandeld door het bureau van de Haëlla Stichting. De H. Hartstra Stichting volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Begroting 2020

De samenwerking met de Haëlla Stichting wordt van jaar tot jaar beoordeeld en besloten is deze dit jaar voort te zetten. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2020 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als in 2019.

Financiële verantwoording/ activiteiten

De stichting besteedt circa € 300.000 per jaar aan de vervulling van de doelstelling, waarvan circa € 100.000 via de Haëlla Stichting wordt besteed (inclusief ondersteuning van het platform Wij doen mee met € 20.000). Rechtstreeks worden jaarlijks giften gedaan aan onder andere Amnesty International, Peace Brigade International, War Trauma Foundation en Stichting C.O.M.E. Naast een aantal ‘vaste’ organisaties ondersteunt de stichting ook vele projecten in ontwikkelingsgebieden die gericht zijn op verbetering van de gezondheidszorg, (vak)opleiding en het opzetten van kleinschalige ondernemingen. De stichting doet daarbij in sommige gevallen ook een meerjaren toezegging (max. 3 jaar). Tot slot: de bestuursleden mogen elk jaar met de kerstdagen 5 projecten/organisaties uitkiezen en deze ondersteunen met een kerstgift van € 500.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in de uitoefening van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De H. Hartstra Stichting heeft geen personeel in dienst.
RSIN: 800676956
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

Jaarrekeningen en begunstigde instellingen

 

2019: Jaarrekening H. Hartstra Stichting en begunstigde instellingen

2018: Jaarrekening H. Hartstra Stichting en begunstigde instellingen