BESTUUR

De Haëlla Stichting heeft een actief en betrokken bestuur, dat alle projecten aandachtig bekijkt. Het bestuur is samengesteld uit leden die ruime ervaring hebben in het veld waarin de Haëlla Stichting zich beweegt. Zij hebben vaak een directe binding met één of meer van de voor de stichting belangrijke thema’s.

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. A.A. (August) den Hollander, voorzitter
  • Dhr. A.J. (Adriaan) Peijnenburg, penningmeester
  • Mevr. B. (Bibi) van Zuylen van Nijevelt – den Beer Portugael, secretaris
  • Dhr. A. (Arend) Driessen, bestuurslid
  • Dhr. L. (Leendert) Verzijden, bestuurslid

 

Nieuwe directeur per 1 november

Na ruim tien jaar het boegbeeld te zijn geweest van de Haëlla Stichting heeft Geeske Zanen per 1 oktober 2019 afscheid genomen als directeur. Geeske heeft zich in die periode met hart en ziel ingezet om vanuit de stichting de maatschappelijke dromen en idealen te helpen realiseren van mensen en organisaties. Zij is er als directeur in geslaagd om de Haëlla Stichting binnen en buiten de fondsenwereld een helder eigen profiel te geven. Ook heeft zij meerdere vruchtbare samenwerkingen met andere fondsen tot stand gebracht. Het bestuur van de Haëlla Stichting zegt haar daarvoor heel veel dank en wenst haar alle goeds toe bij de nieuwe uitdagingen in haar professionele leven.
Het bestuur van de Haëlla Stichting is bijzonder blij te kunnen aankondigen dat per 1 november 2019 als nieuwe directeur Elise Kant zal aantreden. Elise heeft een rijke ervaring op het werkterrein van de Haëlla Stichting. Zo was zij actief voor Kerk in Actie, ICCO, Femconsult, WO=MEN, CWS Cambodia en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij is een krachtige, gedreven en tegelijk verbindende persoonlijkheid die in staat zal zijn de missie van de Haëlla Stichting verder invulling te geven. Vanuit haar rijke werkervaring en haar persoonlijke missie om bij te dragen aan het verbeteren van de positie van mensen, zal zij actief en op haar eigen wijze als nieuwe directeur de Haëlla Stichting verder ontwikkelen. Het bestuur wenst haar alle goeds toe in haar nieuwe functie.

Beloningsbeleid en gedragscode

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed.

Het bestuur houdt zich aan de door de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) opgestelde gedragscode.

ANBI-status

De Haëlla Stichting heeft een ANBI status. Ons RSIN is 005607516.

 

JAARVERSLAGEN