BESTUUR

De Haëlla Stichting heeft een actief en betrokken bestuur, dat alle projecten aandachtig bekijkt. Het bestuur is samengesteld uit leden die ruime ervaring hebben in het veld waarin de Haëlla Stichting zich beweegt. Zij hebben vaak een directe binding met één of meer van de voor de stichting belangrijke thema’s.

 

Beloningsbeleid en gedragscode

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed.

Het bestuur houdt zich aan de door de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) opgestelde gedragscode.

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. A.A. (August) den Hollander, voorzitter
  • Dhr. A.J. (Adriaan) Peijnenburg, penningmeester
  • Mevr. B. (Bibi) van Zuylen van Nijevelt – den Beer Portugael, secretaris
  • Dhr. A. (Arend) Driessen, bestuurslid
  • Dhr. L. (Leendert) Verzijden, bestuurslid