BESTUUR

Op deze foto is het bestuur in de samenstelling van 2020 te zien. Door de corona situatie is er nog geen gelegenheid geweest om een meer actuele foto te maken. Dhr. Leendert Verzijden (2de van rechts op de foto) is in juni 2021 uit het bestuur getreden, met grote dank voor zijn inzet. Tevens zijn we verheugd met de toetreding van twee nieuwe bestuursleden.

De Haëlla Stichting heeft een actief en betrokken bestuur, dat alle projecten aandachtig bekijkt. Het bestuur is samengesteld uit leden die ruime ervaring hebben in het veld waarin de Haëlla Stichting zich beweegt. Zij hebben vaak een directe binding met één of meer van de voor de stichting belangrijke thema’s.

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. A.A. (August) den Hollander, voorzitter
  • Dhr. A.J. (Adriaan) Peijnenburg, penningmeester
  • Mevr. B. (Bibi) van Zuylen van Nijevelt – den Beer Portugael, secretaris
  • Dhr. A. (Arend) Driessen, bestuurslid
  • Mevr. F. (Frieda) de Pater, bestuurslid
  • Mevr. B. (Bianca) Gallant, bestuurslid

Beloningsbeleid en gedragscode

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed.

Het bestuur houdt zich aan de door de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) opgestelde gedragscode.

ANBI-status

De Haëlla Stichting heeft een ANBI status. Ons RSIN is 005607516.

Hier vindt u onze gegevens van het ANBI vermogensfondsen formulier van de Haella Stichting.