BELEID

De Haëlla Stichting steunt wereldwijde, kleinschalige initiatieven, waarvan de doelgroep direct profijt heeft en waarbij vrijwilligers betrokken zijn. Projecten die een startsubsidie behoeven om slagkracht te ontwikkelen. Bijzondere projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn. Projecten op de volgende gebieden: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid.  

Profiel en werkwijze

Haëlla is het fonds met lef dat mensen helpt maatschappelijke dromen te verwezenlijken door steun aan kleinschalige initiatieven. We streven ernaar dit op een laagdrempelige manier te doen.

Lef: want we financieren ook initiatieven die ergens anders (nog) niet voor ondersteuning in aanmerking komen. Het kan daarbij om vernieuwende zaken gaan, maar ook om maatschappelijk ongemakkelijke  onderwerpen. We dromen van een wereld met meer rechtvaardigheid, waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond, en waarin gezorgd wordt voor kwetsbare mensen en ons milieu.

De Haëlla Stichting steunt bevlogen mensen die zich inzetten om hún maatschappelijke droom waar te maken.

Kleinschalig: we stellen maximaal € 2.500 beschikbaar per initiatief. Daarmee hopen we een goed idee de mogelijkheid tot realisatie en groei te geven. Wij stellen de inzet van vrijwilligers zeer op prijs.

Laagdrempelig: iedereen met een idee om zich in te zetten om iets moois te realiseren op één van de werkterreinen van de Haëlla Stichting kan bij ons aankloppen. Dit kan door een aanvraag in te dienen, maar ook door eerst te bellen of door een gesprek aan te vragen. We denken graag mee welke stappen u kunt zetten om dichter bij realisatie van uw dromen te komen.

De Haëlla Stichting richt zich vooral op ‘kiemen’: kleine initiatieven met groeipotentie. Het steunen van kansrijke kleine aanvragen die helpen èn anderen inspireren.

Samenwerken

Hoe zorgen we ervoor dat we resultaten boeken op onze werkterreinen? Dit doen wij door binnen ons werkveld mensen te verbinden, kennis te delen en samen te werken om goede  initiatieven te financieren.

Bij het financieren van initiatieven werken wij graag samen met andere bevlogen mensen en maatschappelijke organisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld andere fondsen zijn die projecten om het zelfde gebied als de Haëlla Stichting willen steunen.

We delen onze kennis in persoonlijke gesprekken en op bijeenkomsten en platforms. De Haëlla Stichting neemt deel aan Haags Fondsen Overleg (Hafo) en het landelijk Fondsen Overleg (LFO). De Stichting Haëlla Vermogensbeheer is lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

De Haëlla Stichting is initiator van het Platform WijDoenMee een samenwerking tussen diverse fondsen die kleinschalige initiatieven met en voor vluchtelingen in Nederland steunen.

Wij werken graag samen met andere fondsen en stichtingen. Daarbij zoeken we naar opties om elkaars krachten te versterken. Hierdoor hebben we al vele jaren prettige samenwerkingen gerealiseerd. Verschillende mogelijkheden van samenwerken.

Tijdgeest

We leven in een wereld die voortdurend verandert. De Haëlla Stichting ervaart deze veranderingen in de aanvragen die worden gedaan en de vragen die worden gesteld. Wij laten ons graag uitdagen en laten ons beleid meebewegen; we passen onze speerpunten daarop aan. Dit doen we uiteraard zonder onze visie en missie uit het oog te verliezen. De uitgangspunten en inspiratie van de oprichters van de Haëlla Stichting, het echtpaar Dake, blijven daarbij onze bakens.