Stichting Heemfonds is al sedert 2 januari 1961 actief, maar is pas op 7 december 1992 in zijn huidige stichtingsvorm opgericht. Het doel van het fonds is het beschikbaar stellen van gelden voor diakonale en apostolaire arbeid in de breedste