Het financieel steunen van maatschappelijke dienstverlening in brede zin is de statutaire doelstelling van Stichting Henriette Fonds. Deze steun wordt middels christelijke en/of andere organisaties, dan wel rechtstreeks verleend. Ten behoeve van de uitvoering van de hieruit voortvloeiende taken is

  De Leeuwensteinstichting stelt zich tot doel initiatieven te ondersteunen in het maatschappelijke en culturele veld en op het raakvlak van beide. Het gaat de Leeuwensteinstichting daarbij om het ondersteunen van bijzondere mensen met vernieuwende initiatieven. Leeuwenstein zoekt daarbij naar het