Heeft u een initiatief gericht op kwetsbare mensen die direct de gevolgen van de coronacrisis dragen, dien dan in via: kleinecoronahulp.nl

 

Laatste nieuws: ‘Kleine coronahulp’ bereikt ongeziene slachtoffers van de crisis. Al meer dan twintig vermogensfondsen sloten zich aan bij initiatief Haella Stichting en Fonds 1818 

Al binnen een week na het besluit van de intelligente lockdown lanceerde de Haella Stichting samen met Fonds 1818 het initiatief kleinecoronahulp.nl. Via deze site kunnen vrijwilligers een donatie van maximaal 2.500 euro aanvragen voor projecten die zijn opgezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De gesteunde vrijwilligersprojecten richten zich op daklozen, ongedocumenteerden, mensen in armoede en eenzame mensen. Dankzij ‘Kleine coronahulp’ konden al meer dan negentig projecten worden opgezet. Meer dan twintig vermogensfondsen uit het hele land – waaronder Fonds Schiedam Vlaardingen, het Haags Groene Kruis Fonds en het Oranje Fonds –  hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten.  

Het leed van deze coronacrisis reikt veel verder dan de slachtoffers van het virus zelf. Wanneer we deze zin op het nieuws horen, volgen al snel de woorden ‘ondernemers’, ‘economie’ en ‘recessie’. Maar hoe gaat het met alle mensen die ook in normale tijden amper het hoofd boven water konden houden? Hoe redden ongedocumenteerden zich wanneer het kleine beetje houvast dat ze hadden wegvalt? Hoe houden mensen die leven in grote armoede of in diepe eenzaamheid zich staande?

De waarde van de vrijwilliger

Voor de Haella Stichting en Fonds 1818 zijn het geen vragen waarover zij zich pas de laatste weken buigen. Beide fondsen richten zich altijd al op kwetsbare mensen in onze samenleving en sloten eerder de handen ineen bij het opzetten van een platform voor ongedocumenteerden en statushouders (Wijdoenmee.nu). Beide fondsen weten ook maar al te goed dat we nergens zijn zonder de inzet en voelsprieten van de bevlogen vrijwilliger. Het zijn díe vrijwilligers die ook in deze tijd van onschatbare waarde zijn. Van belcirkels tot kookprojecten; de initiatiefnemers voelen aan wat er speelt in hun eigen wijk of buurt en weten de mensen in nood te bereiken.

Oog voor mensen buiten beeld

Een initiatief als ‘Kleine coronahulp’ onderstreept niet alleen het belang van vrijwilligerswerk, maar maakt ook pijnlijk duidelijk dat veel van de gesteunde mensen zich bewegen buiten het beeld van professionele instanties, zoals grote hulp- en welzijnsorganisaties en de gemeenten. Het gaat zowel om mensen die altijd al onder de radar leefden als mensen die door de huidige situatie in zwaar weer zijn gekomen, bijvoorbeeld doordat ze geen geld meer hebben voor voedsel of huur na het verlies van hun betaalde werk. Naarmate de crisis langer duurt, wordt deze groep steeds groter. Vrijwilligersinitiatieven zijn én blijven van cruciaal belang, niet alleen om direct noodhulp te kunnen bieden, maar zeker ook om mensen in nood te kunnen koppelen aan de juiste instanties voor een meer structurele verbetering van hun leefsituatie.

 Meer informatie over het initiatief vindt u op de site Kleinecoronahulp.nl.

Informatie voor (reguliere) aanvragers bij de Haëlla Stichting:

De maatregelen ten gevolge van het Corona virus hebben gevolgen voor veel activiteiten. De Haëlla Stichting heeft daarom de volgende maatregel genomen: in navolging van het overheidsbeleid willen we alleen groepsactiviteiten steunen die voldoen aan de overheidsregels. We steunen geen evenementen tot 1 september, en hebben ook besloten om vooralsnog geen projecten te steunen waarbij overnachtingen plaats vinden of waar het gaat om bijeenkomsten met meer dan 50 deelnemers.

Daarom vragen we u:

a. Als uw project al goedgekeurd en betaald is en plaats vindt voor 1 september en u heeft daar nog niets over laten weten: neem dan onmiddellijk contact met ons op. We horen graag wat uw plannen zijn. We doen aan maatwerk.

b. Als uw project is goedgekeurd, maar nog niet betaald is: stuur ons een mail met uw plannen voor aanpassingen en eventueel uitstel.

c. Als uw project is ingediend maar nog niet goedgekeurd is, wacht op goedkeuring, daar krijgt u nadere instructies bij.

d. Als u wilt indienen: vooral doen! Dat kan via aanvragen.

Als u een nieuw initiatief hebt gericht op kwetsbare mensen die direct de gevolgen van de corona crisis dragen, zal het versneld worden behandeld. Dien uw aanvraag daarvoor in via de site: kleinecoronahulp.nl

Mogelijk zijn we telefonisch minder goed bereikbaar doordat we thuiswerken. Maar we luisteren wel onze voicemail, bellen dan terug en we beantwoorden e-mails.

Haëlla, fonds met lef

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. We luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben om slagkracht te ontwikkelen. ‘Kiemen’ die anderen helpen en inspireren. Vernieuwende projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn.

We steunen vrijwilligers-projecten op het gebied van:

Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten,
Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid.

themas

 

—————————————————————————————————————

INITIATIEF VOOR VLUCHTELINGEN in NEDERLAND?

Kijk bij WIJDOENMEE.NU of uw project bij het platform past en doe een aanvraag!