Thema's

De Haëlla Stichting steunt projecten op een viertal gebieden;

Geloof en Samenleving

Activiteiten die zoeken naar vernieuwing vanuit de christelijke traditie en de boodschap die daaruit spreekt; waaruit een open houding spreekt die andersdenkenden behoedzaam en met respect behandelt en waarbij de aandacht zich ook richt op de interreligieuze dialoog en de uitdagingen van een multiculturele samenleving. Aanvragen zijn gericht op de toekomst; op openheid, dialoog, communicatie en verzoening. 

Vrede en Mensenrechten

Activiteiten die vrede, een betere verstandhouding tussen de volkeren en de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreven. Projecten die schendingen van de mensenrechten aan de orde stellen en tegengaan. Initiatieven om groepen mensen voor te lichten, bewust te maken en inzicht te geven in conflicten.

Milieu en Duurzaamheid

Activiteiten gericht op het rentmeesterschap van de aarde; een schoner milieu en duurzaam beheer van energie en exploitatie van grondstoffen. Projecten die, zowel in Nederland als in het buitenland, een gedragsverandering nastreven om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Initiatieven die, met voorkeur kinderen en jongeren, voorlichten en bewust maken van de mogelijkheden die er zijn en ook concrete initiatieven die hun steentje willen bijdragen.

Achterstand in Nederland

Praktische hulp voor (groepen) mensen die in Nederland op de één of andere manier in de knel zijn geraakt. Activiteiten die een rechtvaardige samenleving nastreven, één waarin mensen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven en/of de ruimte krijgen tot rust te komen. Onze aandacht gaat speciaal uit naar vrouwen in probleemsituaties, ongedocumenteerden, vluchtelingen en asielzoekers, daklozen, werklozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden.

START AANVRAAG

Begin hier met de QUICKSCAN

VERVOLG AANVRAAG

Bent u in het bezit van een inlog code en wachtwoord voor het online aanvraagformulier? Klik dan HIER om uw aanvraag verder in te vullen en te verzenden.

Projecten

Jacana

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

Den Haag Fossielvrij

Stichting Rhythm for Revival

Stichting YA!-coaching Midden NL

START AANVRAAG

Begin hier met de QUICKSCAN

VERVOLG AANVRAAG

Bent u in het bezit van een inlog code en wachtwoord voor het online aanvraagformulier? Klik dan HIER om uw aanvraag verder in te vullen en te verzenden.

Projecten

Jacana

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

Den Haag Fossielvrij

Stichting Rhythm for Revival

Stichting YA!-coaching Midden NL