stichting HeemFonds

Bestuurssamenstelling

De heer A.A. den Hollander, voorzitter
De heer A.J. Peijnenburg, penningmeester
Mevrouw M-J.H. Tiemstra-van Berckel, secretaris
Mevrouw G.E. Zanen, bestuurslid

Doelstelling

Stichting Heemfonds is al sedert 2 januari 1961 actief, maar is pas op 7 december 1992 in zijn huidige stichtingsvorm opgericht. Het doel van het fonds is het beschikbaar stellen van gelden voor diakonale en apostolaire arbeid in de breedste zin van het woord.

Beleidsplan

In 2005 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Haëlla Stichting om projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen. Hierbij krijgen kleinschalige projecten de voorrang waarbij vanuit het geloof de zwaksten van de samenleving worden ondersteund.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het stichtingskapitaal, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en bijdragen van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis in Utrecht.

Het Heemfonds volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Begroting 2018

De samenwerking met de Haëlla Stichting wordt ook dit jaar weer voortgezet. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2018 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als in 2017.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN: 804204718

Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

2017: Jaarrekening Stichting Heemfonds

2016: Jaarrekening Stichting Heemfonds

2015: Jaarrekening Stichting Heemfonds

2014: Jaarrekening Stichting Heemfonds

2013: Jaarrekening Stichting Heemfonds

2012: Jaarrekening Stichting Heemfonds