Projecten

Stichting Aladdin

Stichting Aladdin

Facebook zonder face maar met een hart; Mensen met wensen verbinden met mensen met talenten. Via een website worden mensen met elkaar in verbinding gebracht. We gaan ervan uit dat iedereen wat kan. Als je een talent / kwaliteit deel met een ander, kom je in je kracht en word je zelf ook gelukkiger. Iedereen kan meedoen: zieken, ouderen, gehandicapten, kinderen. Mensen komen uit hun isolement, kennis en wijsheid worden gratis gedeeld, eenzaamheid vermindert en de aarde wordt liefdevoller.

Organisatie Stichting Aladdin
Stad Vught
Jaar 2016
Thema Overig
Bedrag € 500
Stichting Sint Martinus' Pronkjewailn

Stichting Sint Martinus' Pronkjewailn

Op 11 november 2016 organiseert men een evenement, waarbij jongeren in kansarme situaties centraal worden gesteld (beoogde leeftijdsgroep: 15 tot 23 jaar). De nadruk ligt op veerkracht en talent van deze jongeren, als mogelijke bron van inspiratie voor de stad als geheel. De arme kant van de stad Groningen wordt tevens aan de orde te gesteld.

Organisatie Stichting Sint Martinus' Pronkjewailn
Stad Assen
Jaar 2016
Thema Achterstand in Nederland
Bedrag € 1500
Stichting Bloemendaal-Dogon

Stichting Bloemendaal-Dogon

De vrouwen in de vrouwencollectieven in Pays Dogon (Mali) leren via een aparte taalbenadering hun Dogontaal. De aanvraag is voor een praktijkboek waarin de stappen van de benadering beschreven staan a.d.h.v. relevante thema's voor volwassenen.

Organisatie Stichting Bloemendaal-Dogon
Land Mali
Jaar 2016
Thema Overig
Bedrag € 5000
Stichting YA!-coaching Midden NL

Stichting YA!-coaching Midden NL

Binnen het DYF-project helpen we jongeren vanuit een achterstandspositie met het maken van studie- en beroepskeuzes. Doordat een jongere goed weet wat hij wil, is de kans op het behalen van een diploma vele malen groter. Met een diploma zijn de mogelijkheden in de toekomst groter en dit biedt een goede kans om uit een achterstandspositie te komen. 

Organisatie Stichting YA!-coaching Midden NL
Stad Utrecht
Jaar 2016
Thema Achterstand in Nederland
Bedrag € 2500
Solidair Groningen & Drenthe

Solidair Groningen & Drenthe

Tijdens gesprekken met diverse pastors in Groningen en Drenthe kwam naar voren dat zij in de praktijk met enig regelmaat werden geconfronteerd met suïcides onder parochianen. Menig pastor uit Groningen en Drenthe kan helaas verhalen van suïcides die in zijn of haar parochie hebben plaatsgevonden. Pastorale zorg is dan van belang. Een pastoraal bezoeker is geen professional en dat verlaagt de drempel voor de pastorant om in gesprek te gaan en wellicht zijn suïcidale gedachten, dan wel gevoelens bespreekbaar te maken. Het taboe moet worden doorbroken, zodat het aantal suïcides afneemt.

Organisatie Solidair Groningen & Drenthe
Stad Assen
Jaar 2016
Thema Geloof en Samenleving
Bedrag € 2400

START AANVRAAG

Begin hier met de QUICKSCAN

Actueel

START AANVRAAG

Begin hier met de QUICKSCAN