Stichting Tosangana

Stichting Tosangana

Tosangana en partners hebben een stuk grond gekocht ten behoeven van schoolmaaltijd voor de kinderen van de Complexe Scolaire. Doelstelling: toegang onderwijs voor de aller armste, bevordering van de ontwikkelingskansen, de zelfredzaamheid en de sociale integratie van kwetsbare gezinnen. Oudersworden aangemoedigd om moestuinen op het terrein van Tosangana aan te leggen voor hun persoonlijke consumptie, waardoor de ondervoeding van kinderen wordt verminderd of voorkomen. 

Organisatie Stichting Tosangana
Stad Den Haag
Jaar 2017
Thema Achterstand in Nederland
Bedrag € 1500

Terug naar het overzicht van de projecten.

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie